info@reusenmoviment.cat

1.426 Gràcies!

El conjunt de persones adherides a Reus en Moviment agraïm a totes i cadascuna de les persones votants que han dipositat la confiança en aquest projecte de ciutat en les eleccions municipals del 28 de maig. L’aprenentatge, la feina feta, el col·lectiu humà que s’ha configurat i els vuit grups de treball que han elaborat el programa electoral queden com un bagatge i una base a partir de la qual ens proposem reflexionar sobre el futur immediat. Reus en Moviment no s’atura!