info@reusenmoviment.cat

La salut, la seguretat i el benestar, eixos de la proposta de mobilitat de Reus en Moviment

La plataforma Reus en Moviment ha exposat aquest dijous un seguit de propostes per millorar la mobilitat a la ciutat de Reus, marcades per tres grans eixos: el foment de la salut, la seguretat i el benestar de la ciutadania. 

El grup de treball de Ciutat habitable de Reus en Moviment ha culminat diverses jornades de treball amb l’arquitecte i tècnic de mobilitat Juan Pablo Naya i s’ha marcat com a prioritat diferents mesures:

  • Espais de vida:
   • Eliminar els punts conflictius i que representen una amenaça per a la seguretat dels vianants; deixar espais sense obstacles que permetin la visibilitat i la mobilitat dels vianants de manera prioritària respecte dels vehicles (especialment en cruïlles i passos de vianants). 
  • Pacificació dels carrers minimitzant la presència de cotxes a través dels pàrquings dissuasoris: 
   • Creació de més aparcaments dissuasoris tenint-ne en compte l’òptima localització i el manteniment del nous i dels ja existents (alguns amb un accés totalment descuidat des de fa mesos), així com mesures de videovigilància. Cal fomentar que les persones es desplacin a peu o en transport públic -o en bicicleta- cap al centre del municipi des de les zones més exteriors. En aquest sentit, cal apostar per la instal·lació de punts de lloguer de bicicletes al voltant dels aparcament dissuasoris.
  • Carrils bici, lloguer de bici i bicibus: 
   • Cal una aposta ferma, no a mitges, per la bicicleta a la ciutat, amb la unificació de criteris de senyalització i de definició tècnica de carrils bici arreu del municipi. Cal tenir en compte que bona part de la ciutadania no entén com s’està projectant el carril bici i té molt dubtes en relació a la seguretat, també en l’apartat relacionat amb qüestions de definició legal i jurídica en cas d’accident.
   • Fer pedagogia de l’ús de la bicicleta com a prioritat del Govern municipal i demostrar coherència en les mesures (per exemple, cal apostar per cicloestacions (aparcaments tancats amb seguretat a les estacions de trens i autobusos).
   • Bonificacions econòmiques per a la compra de bicicletes elèctriques i per l’adquisició de kits de conversió de bicicletes urbanes en elèctriques.
   • Bicibus a les escoles de manera generalitzada i amb el màxim suport de l’Ajuntament.
   • Crear una Unitat de Bicicleta de la Policia Local.
  • Radars dissuasoris
   • Més radars dissuasoris a punts crítics de la ciutat sota criteri tècnic. Més controls de velocitats degudament senyalitzats per combatre aquelles conduccions temeràries que fan que certs carrers i avingudes esdevinguin autèntics carrils d’acceleració en determinats dies i franges horàries.
  • Control acústic
   • Cal aplicar l’ordenança que regula els controls acústics de vehicles a motor, si cal amb més controls de soroll, que per diverses raons en aquests moments la Policia Local no està portant a terme. Molestar el veïnat amb sorolls de motors estridents de forma intencionada ha de ser sancionat.
  • Places reservades a persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda
   • Cal revisar quin és el reglament que regula la prioritat entre persones amb diversitat funcional a l’hora d’aparcar en una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda. ReM ha recollit moltes queixes de persones que, malgrat estar en possessió de la targeta acreditativa per aparcar en una d’aquestes places, veuen com altres persones també acreditades però amb un grau de mobilitat major aparquen en places que a priori no han sigut demanades per ells, en detriment de la persona que té més problemes de mobilitat. Caldria revisar-ho i estudiar altres possibilitats, si més no puntuals o en determinats casos, com per exemple pintar la matrícula en terra o rotular la matrícula o identificador en la mateixa senyal. També cal identificar i sancionar aquelles persones que fan un ús fraudulent d’aquesta targeta (falsificació, falsa acreditació, apropiació indeguda…)

El portaveu de Reus en Moviment, David Vidal, i una de les integrants del grup de treball de Ciutat habitable, Olívia Molet, han explicat que aquestes només són algunes de les principals propostes referents a mobilitat i que aquest àmbit, per a Reus en Moviment, “es concep simultàniament des dels prismes de la salut, la seguretat i el benestar de les persones, l’única manera de garantir una mobilitat sostenible que permeti gaudir d’una ciutat més habitable”

Per a Reus en Moviment, més enllà de les directrius d’obligat compliment que imposen els organismes supramunicipals, aquestes propostes pretenen reforçar tres apostes clares en relació al model de ciutat i mobilitat:

Seguretat, salut i benestar:

 • Seguretat: volem que la canalla pugui anar tranquil·lament al parc i a l’escola i que els avis i àvies puguin passejar i anar a comprar sense por. Volem evitar accidents.
 • Salut: són prou coneguts i evidents els beneficis que comporta anar amb bicicleta o caminar.
 • Benestar: cal reduir el volum de trànsit en cotxes i «perseguir» les persones que fan dels carrers i avingudes de Reus un circuit de velocitat, molt sovint amb un molest soroll del motor o tubs d’escapament. Volem gaudir dels carrers sense que un cotxe o una moto ens obligui a parar una conversa pel soroll que provoca, volem sopar amb les finestres obertes de casa. Volem caminar, parar, xerrar, xafardejar, socialitzar-nos sense por de ser atropellats o molestats per conductors incívics.

El grup de treball de Ciutat habitable és un dels vuit grups de treballs de Reus en Moviment que reflexionen sobre les possibilitats de millora de la ciutat. En aquest grup s’aborden qüestions relacionades amb l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat, amb l’objectiu de generar propostes per assolir una ciutat més humana, verda i eficient.

Reus en Moviment neix com un espai de reflexió i opinió política per aportar idees i contribuir a la millora de la ciutat de Reus. Des d’un enfocament progressista, es convida la ciutadania a generar propostes per reforçar la cohesió social, la cultura i el lideratge de la ciutat, amb el debat i l’autocrítica com a eines de pensament. A Reus en Moviment caminem cap a una nova consciència, més humana, orientada envers el bé comú.

Reus en Moviment té el suport de la formació Moviment d’Esquerres de Catalunya.