info@reusenmoviment.cat

Manifest de Reus en Moviment

D’entrada volem expressar l’objectiu d’aquest manifest de Reus en Moviment: la voluntat d’impulsar una plataforma d’àmbit municipalista que aglutini gent diversa, amb l’objectiu de creure de nou amb la capacitat que tenim per fer de Reus una ciutat transformadora, dinàmica i compromesa. El contingut d’aquest manifest no és tancat, ni és una proposta definitiva: neix amb la intenció de fer un treball permanent de debat i reflexió que inclogui una autocrítica constant com a base de creixement i consolidació.

 

 • No renunciem a cap possibilitat de futur: ja sigui construir una llista electoral pels propers comicis municipals, o altres escenaris, com esdevenir una plataforma transversal o mantenir-nos com a grup d’opinió que pugui servir d’altaveu als neguits i propostes de la ciutadania. Perquè confiem en la ciutat i el seu futur.
 • La situació nacional i internacional, la pandèmia i els diferents ajustos que necessita l’actual sistema econòmic per continuar funcionant, així com les mal anomenades “crisis” que comporta, han impactat de ple en la ciutadania reusenca i han anat de la mà d’un circ o d’una manera de fer i entendre la política cada cop més decadent i allunyada de la realitat de la majoria de persones.
 • De fet, però, la realitat més crua i preocupant no té a veure amb aquestes dinàmiques polítiques, sinó amb situacions com l’encariment alarmant del preu de la cistella de la compra i les conseqüències que suposa, com ara que una bona part de la població vagi mal alimentada. L’escalada de preus de l’electricitat i de l’energia en general provoca estralls en la majoria de famílies. Aquests dos fenòmens, per no citar-ne molts d’altres, comporten una problemàtica social que repercuteix molt negativament en la societat reusenca.
 • És obvi que les dificultats d’aquest món capitalista no les podrem arreglar de la nit al dia. Ara bé, creiem necessari determinar quins son aquells problemes locals, de Reus, que sí que es poden arreglar o, com a mínim, poden ser identificats per portar a terme el treball necessari per minimitzar-ne els efectes negatius.
 • Creiem que una ciutat com Reus ha d’exercir un lideratge com a capital, compromesa nacionalment i socialment amb la resta de la comarca, del Camp i del país. Ha de gaudir d’una vitalitat, d’una il·lusió, que al nostre entendre es manté gràcies a la ciutadania i en part important a les persones que formen part activa del teixit associatiu de la ciutat, però que ara per ara no es veu reflectida en cap dels partits amb representació institucional.
 • La manca d’un discurs clar de futur per a la ciutat juntament amb centenars de projectes, agendes, mocions i “actes de fe” diversos que han sorgit d’entitats i partits, i que acaben omplint calaixos, han servit de ben poc a la ciutadania i de molt als polítics que utilitzen totes aquestes propostes, moltes interessants, com a eina de propaganda i publicitat electoral o partidista.
 • La majoria de formacions polítiques, entre les quals les considerades d’esquerra, han enfocat certs debats i polítiques relacionades amb la convivència, el fet migratori o religiós des d’una òptica poc rigorosa i poc compromesa amb els valors més essencials de la democràcia i el laïcisme. Sense un discurs clar, que sigui fidel a laïcisme i la igualtat d’oportunitats, i amb la creixent apatia, desafecció i desànim de bona part de la ciutadania, poden tenir ressò discursos intolerants abonats per la dreta i l’extrema dreta. A Reus, això no pot passar, i des de l’esquerra cal combatre-ho democràticament. És per tot això que proposem una reflexió de futur a la ciutadania, de moment des d’aquestes idees i amb la voluntat d’enriquir-les d’ara endavant:
  • Per un lideratge actiu en promoció econòmica, social, cultural i mediambiental a la comarca i al país.
  • Per la tolerància que ens permet crear societats respectuoses, cal promoure actuacions amb impacte que fomentin la participació ciutadana i el compromís per la superació de les desigualtats, ja siguin econòmiques, culturals, o de qualsevol mena. La incorporació de les veus dels diferents barris, dels diversos col·lectius i les diferents procedències ens ajudarà a prevenir i combatre qualsevol forma de racisme, feixisme o integrisme a la ciutat.
  • Per una nova consciència col·lectiva, revalorem la importància del bé públic i d’allò comú, així com de la identitat col·lectiva. Fem-ho des del diàleg, la participació, el consens, la transparència i l’ètica.
  • Per un nou marc de seguretat, amb combinació de presència policial als barris però també d’agents cívics (professionals de l’àmbit social), amb recursos i mitjans perquè puguin treballar amb garanties. La seguretat també neix de la cohesió i la igualtat social.
  • Per una comunicació entenedora entre ciutadania i administració, una participació i una transparència real, amb uns processos participatius sense cartes amagades que permetin recuperar el protagonisme del veïnat.
  • Per una ciutat compromesa nacionalment, socialment i ambientalment, que reculli la força de l’esperit republicà i democràtic demostrat en els últims anys per la ciutadania, que permeti exercir sense tabús ni pors als jocs partidistes una capitalitat en defensa dels drets nacionals i socials sense renunciar a liderar projectes innovadors i mediambientalment sostenibles.
  • Per la igualtat d’oportunitats de totes les persones i l’actuació envers qualsevol forma de discriminació o violència per motius culturals, d’origen, o per qüestió de gènere o identitat.

Aquests són només alguns dels molts aspectes que creiem necessaris treballar per començar a canviar aquesta apatia que una part notable de la població diu experimentar aquests darrers anys i que no ens podem permetre. Volem comptar amb totes aquelles persones que comparteixen poc o molt alguns dels punts plantejats o que en volen plantejar de nous, ja que creuen que aquest nou espai de reflexió, debat i esperança és necessari. Així doncs, convidem a aquells reusencs i reusenques que vulguin invertir un xic del seu temps a intentar millorar la societat començant per la nostra ciutat, no només a adherir-se al manifest, si no a formar part activa d’aquests possibles escenaris de futur plantejats.

 

Persones que impulsen el manifest:

 • David Vidal Caballé. Jardiner i Treballador Social (exregidor de l’Ajuntament de Reus 2011-2016)
 • Mar Joanpere Foraster. Doctora en Sociologia
 • Jordi Suárez Baldrís. Professor d’ensenyament secundari i periodista. Membre de la Coordinadora Nacional de
  Moviment d’Esquerres.

Reus, octubre de 2022

D’entrada volem expressar l’objectiu d’aquest manifest: la voluntat d’impulsar una plataforma d’àmbit municipalista que aglutini gent diversa, amb l’objectiu de creure de nou amb la capacitat que tenim per fer de Reus una ciutat transformadora, dinàmica i compromesa. El contingut d’aquest manifest no és tancat, ni és una proposta definitiva: neix amb la intenció de fer un treball permanent de debat i reflexió que inclogui una autocrítica constant com a base de creixement i consolidació.

 
 • No renunciem a cap possibilitat de futur: ja sigui construir una llista electoral pels propers comicis municipals, o altres escenaris, com esdevenir una plataforma transversal o mantenir-nos com a grup d’opinió que pugui servir d’altaveu als neguits i propostes de la ciutadania. Perquè confiem en la ciutat i el seu futur.
 • La situació nacional i internacional, la pandèmia i els diferents ajustos que necessita l’actual sistema econòmic per continuar funcionant, així com les mal anomenades “crisis” que comporta, han impactat de ple en la ciutadania reusenca i han anat de la mà d’un circ o d’una manera de fer i entendre la política cada cop més decadent i allunyada de la realitat de la majoria de persones.
 • De fet, però, la realitat més crua i preocupant no té a veure amb aquestes dinàmiques polítiques, sinó amb situacions com l’encariment alarmant del preu de la cistella de la compra i les conseqüències que suposa, com ara que una bona part de la població vagi mal alimentada. L’escalada de preus de l’electricitat i de l’energia en general provoca estralls en la majoria de famílies. Aquests dos fenòmens, per no citar-ne molts d’altres, comporten una problemàtica social que repercuteix molt negativament en la societat reusenca.
 • És obvi que les dificultats d’aquest món capitalista no les podrem arreglar de la nit al dia. Ara bé, creiem necessari determinar quins son aquells problemes locals, de Reus, que sí que es poden arreglar o, com a mínim, poden ser identificats per portar a terme el treball necessari per minimitzar-ne els efectes negatius.
 • Creiem que una ciutat com Reus ha d’exercir un lideratge com a capital, compromesa nacionalment i socialment amb la resta de la comarca, del Camp i del país. Ha de gaudir d’una vitalitat, d’una il·lusió, que al nostre entendre es manté gràcies a la ciutadania i en part important a les persones que formen part activa del teixit associatiu de la ciutat, però que ara per ara no es veu reflectida en cap dels partits amb representació institucional.
 • La manca d’un discurs clar de futur per a la ciutat juntament amb centenars de projectes, agendes, mocions i “actes de fe” diversos que han sorgit d’entitats i partits, i que acaben omplint calaixos, han servit de ben poc a la ciutadania i de molt als polítics que utilitzen totes aquestes propostes, moltes interessants, com a eina de propaganda i publicitat electoral o partidista.
 • La majoria de formacions polítiques, entre les quals les considerades d’esquerra, han enfocat certs debats i polítiques relacionades amb la convivència, el fet migratori o religiós des d’una òptica poc rigorosa i poc compromesa amb els valors més essencials de la democràcia i el laïcisme. Sense un discurs clar, que sigui fidel a laïcisme i la igualtat d’oportunitats, i amb la creixent apatia, desafecció i desànim de bona part de la ciutadania, poden tenir ressò discursos intolerants abonats per la dreta i l’extrema dreta. A Reus, això no pot passar, i des de l’esquerra cal combatre-ho democràticament. És per tot això que proposem una reflexió de futur a la ciutadania, de moment des d’aquestes idees i amb la voluntat d’enriquir-les d’ara endavant:


   • Per un lideratge actiu en promoció econòmica, social, cultural i mediambiental a la comarca i al país.
   • Per la tolerància que ens permet crear societats respectuoses, cal promoure actuacions amb impacte que fomentin la participació ciutadana i el compromís per la superació de les desigualtats, ja siguin econòmiques, culturals, o de qualsevol mena. La incorporació de les veus dels diferents barris, dels diversos col·lectius i les diferents procedències ens ajudarà a prevenir i combatre qualsevol forma de racisme, feixisme o integrisme a la ciutat.
   • Per una nova consciència col·lectiva, revalorem la importància del bé públic i d’allò comú, així com de la identitat col·lectiva. Fem-ho des del diàleg, la participació, el consens, la transparència i l’ètica.
   • Per un nou marc de seguretat, amb combinació de presència policial als barris però també d’agents cívics (professionals de l’àmbit social), amb recursos i mitjans perquè puguin treballar amb garanties. La seguretat també neix de la cohesió i la igualtat social.
   • Per una comunicació entenedora entre ciutadania i administració, una participació i una transparència real, amb uns processos participatius sense cartes amagades que permetin recuperar el protagonisme del veïnat.
   • Per una ciutat compromesa nacionalment, socialment i ambientalment, que reculli la força de l’esperit republicà i democràtic demostrat en els últims anys per la ciutadania, que permeti exercir sense tabús ni pors als jocs partidistes una capitalitat en defensa dels drets nacionals i socials sense renunciar a liderar projectes innovadors i mediambientalment sostenibles.
   • Per la igualtat d’oportunitats de totes les persones i l’actuació envers qualsevol forma de discriminació o violència per motius culturals, d’origen, o per qüestió de gènere o identitat.


Aquests són només alguns dels molts aspectes que creiem necessaris treballar per començar a canviar aquesta apatia que una part notable de la població diu experimentar aquests darrers anys i que no ens podem permetre. Volem comptar amb totes aquelles persones que comparteixen poc o molt alguns dels punts plantejats o que en volen plantejar de nous, ja que creuen que aquest nou espai de reflexió, debat i esperança és necessari. Així doncs, convidem a aquells reusencs i reusenques que vulguin invertir un xic del seu temps a intentar millorar la societat començant per la nostra ciutat, no només a adherir-se al manifest, si no a formar part activa d’aquests possibles escenaris de futur plantejats.

Persones que impulsen el manifest:  
 • David Vidal Caballé. Jardiner i Treballador Social (exregidor de l’Ajuntament de Reus 2011-2016)
 • Mar Joanpere Foraster. Doctora en Sociologia
 • Jordi Suárez Baldrís. Professor d’ensenyament secundari i periodista. Membre de la Coordinadora Nacional de
  Moviment d’Esquerres.


Reus, octubre de 2022

Adhereix-te al manifest

* indicates required

Marca la següent casella per tal d'adherir-te al manifest: