info@reusenmoviment.cat

Reus en Moviment idea el futur de la mobilitat i els usos de l’espai públic de la ciutat

La plataforma Reus en Moviment ha organitzat durant el matí d’aquest dissabte 25 de febrer una visita per diferents espais de la ciutat, per reflexionar i treballar propostes relacionades amb l’urbanisme, la mobilitat i els usos de l’espai públic. Específicament, el grup de treball de “Ciutat habitable” ha convidat l’arquitecte Juan Pablo Naya Rodríguez, amb una àmplia i llarga experiència en mobilitat i urbanisme, per treballar idees i propostes  encaminades en millorar la qualitat de vida de la ciutat. 

L’itinerari, des de l’estació de trens, ha transcorregut pel passeig Sunyer i pels carrers cèntrics de la ciutat. S’hi ha comprovat la situació actual de convivència entre vianants i vehicles, per extreure’n reflexions i idees de millora. En aquest sentit, Juan Pablo Naya ha apuntat que “la millora de la qualitat de vida és un deure no només moral, sinó legal”. Així, i sense desmerèixer la tasca feta a la ciutat, hi ha encara temes pendents, relacionats, per exemple, amb la sectorialització i pacificació.

 

Des de fa anys, aquests conceptes són la columna vertebral de referents internacionals en qualitat de vida, com Berna (Suïssa), Munic (Bavaria) o Copenhaguen. Des de ReM es continuarà treballant en aquesta línia les setmanes vinents, per arribar a propostes concretes, realitzables, i efectives, de cara a la millora de la nostra ciutat. Algunes d’aquestes propostes aniran en la direcció de suggerir una nova zonificació del centre, la racionalització i expansió dels carrils bici i zones de vianants, la promoció de l’ús de la bicicleta, o el lideratge de la ciutat per a unes rodalies del sud de Catalunya.

Juan Pablo Naya

Juan Pablo Naya és actualment funcionari tècnic del Departament d’Espai Públic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ha desenvolupat diferents projectes rellevants a Barcelona i a la capital del Garraf. A l’àrea de Barcelona ha estat el responsable del seguiment dels projectes del Pla de Barris del Besòs, del Pla de la Sagrera i del Pla del Litoral. A Barcelona ciutat ha signat l’Avantprojecte de carril bici, pacificació i reordenació de l’espai públic del litoral de Barcelona entre Montjuïc i Sant Adrià de Besòs; l’Avantprojecte de reordenació urbanística, espai públic i mobilitat de l’entorn del Parc de la Ciutadella (que inclou la sectorització, pacificació, nous accessos al parc, passera sobre vies i Ronda litoral, ampliació per tramvia i nous carrils bici, entre d’altres accions); l’Avantprojecte de reordenació de mobilitat i espai públic de la Rambla Prim al Fòrum i la Direcció del Projecte del carril bici de Berenguer de Palou a la Sagrera (de moment, l’únic carril bici barceloní que compleix els estàndards de disseny internacionals).

El grup de treball de Ciutat habitable és un dels vuit grups de treballs de Reus en Moviment que reflexionen sobre les possibilitats de millora de la ciutat. En aquest grup s’aborden qüestions relacionades amb l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat, amb l’objectiu de generar propostes per assolir una ciutat més humana, verda i eficient.

Reus en Moviment neix com un espai de reflexió i opinió política per aportar idees i contribuir a la millora de la ciutat de Reus. Des d’un enfocament progressista, es convida la ciutadania a generar propostes per reforçar la cohesió social, la cultura i el lideratge de la ciutat, amb el debat i l’autocrítica com a eines de pensament. A Reus en Moviment caminem cap a una nova consciència, més humana, orientada envers el bé comú.

Reus en Moviment té el suport de la formació Moviment d’Esquerres.