info@reusenmoviment.cat

Reus en Moviment proposa estendre l’OAC als centres cívics i crear regidories de barri

Reus en Moviment ha proposat aquest dimarts diferents mesures per afavorir la participació de la ciutadania, aproximar el govern a les diverses zones de la ciutat i millorar el funcionament i la governança de l’Ajuntament de Reus. Entre d’altres mesures, Reus en Moviment proposa crear un sistema de finestreta única d’atenció a la ciutadania, estendre l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) als centres cívics, la creació de regidories de barri, desenvolupar un Pla d’Avaluació Constant de la governança municipal i un Institut del Lideratge a Reus.

Finestreta única i OAC als centres cívics

En aquest sentit, l’alcaldable de Reus en Moviment, David Vidal, ha proposat la creació d’un nou espai d’atenció a la ciutadania amb finestreta única per cobrir la bretxa social i cultural de les noves tecnologies, amb punts d’atenció als diversos centres cívics de la ciutat com a extensions de l’OAC arreu de la ciutat.

Regidories de barri i regidories compartides

També en aquesta línia, Reus en Moviment proposa la creació de les Regidories de Barri, amb la finalitat d’aproximar el Govern municipal a les necessitats de la ciutadania dels barris de Reus. Aquesta figura aniria acompanyada de la presència periòdica rotatòria de tècnics municipals responsables de les diferents àrees a les diverses zones de la ciutat per conèixer-ne els problemes i les demandes i decidir les possibles solucions sobre el terreny.

Pel que fa a la millora de la governança municipal, David Vidal ha proposat que en cas que hi hagi un Govern municipal compartit per diferents formacions polítiques, cada una de les regidories sigui també compartida entre els diversos partits, “de manera que es fomenti el diàleg, l’acord i el consens a l’hora de governar”.

Pla d’Avaluació Constant del Govern

El candidat de Reus en Moviment Alfred Arias ha afegit la proposta d’elaborar un Pla d’Avaluació Constant del Govern municipal, de manera que s’apliquin mesures per calibrar el grau de compliment del pla de govern, es racionalitzi el conjunt de plans municipals existents i se’n copsi l’estat d’execució i, per tant, s’actuï des de l’eficiència de recursos.

Segons David Vidal, “el fet de compartir ‘cartera’ o regidoria entre diferents partits del govern i la proposta de revisió de tots els plans vigents que han costat centenars de milers d’euros permetria posar fre a l’anomenada ‘teoria del rastre’ o del ‘deixar empremta’, teoria que sosté una part considerable de treballadors i treballadores de l’Ajuntament i que es basa en el fet que molts polítics fan una proposta o un pla i després aquest pla es mor en un calaix per falta de recursos humans o econòmics, pel fet que el representant polític de torn ja no exerceix o per la competència entre partits clàssics que només fa que desatendre les necessitats o objectius de molts d’aquests plans

Motivació, lideratge i reorganització interna

Tant David Vidal com Alfred Arias han remarcat la necessitat d’aplicar mesures per fomentar la motivació i el lideratge del personal de l’Ajuntament de Reus, si cal amb una reorganització interna que optimitzi el potencial i les capacitats de la plantilla de professionals municipals.

En aquest sentit, es proposa impulsar la creació de l’Institut del Lideratge a Reus, amb el suport de la FURV (Fundació URV), amb seu al Tecnoparc i seria pioner en l’entorn de la gestió, per impulsar l’autolideratge i autoconeixement a nivell individual, així com l’òptima gestió d’equips i organitzacions. Aquest ens, segons explica Alfred Arias, “tindria un impacte transversal en els àmbits econòmic, educatiu i del jovent des de la vessant d’ajuda a la seva orientació professional”.

De manera semblant, Reus en Moviment apunta la conveniència de repensar l’organització interna de l’Ajuntament per optimitzar recursos, amb la revisió de les gerències i el replantejament de sous a regidors i càrrecs de confiança. De fet, David Vidal ha assegurat que “la revisió de sous a la baixa de representants polítics, càrrecs de confiança i diners destinats a grups municipals és totalment necessària, ja que alguns partits estan realitzant un ús fraudulent i irregular d’aquest diners que podria constituir fins i tot un fet delictiu”.

Es proposa, fins i tot, la internalització de tots aquells serveis que siguin possibles i la millora i l’optimització de la contractació d’obres i serveis.

Reus en Moviment neix com un espai de reflexió i opinió política per aportar idees i contribuir a la millora de la ciutat de Reus. Des d’un enfocament progressista, es convida la ciutadania a generar propostes per reforçar la cohesió social, la cultura i el lideratge de la ciutat, amb el debat i l’autocrítica com a eines de pensament. A Reus en Moviment caminem cap a una nova consciència, més humana, orientada envers el bé comú.

Reus en Moviment té el suport de la formació Moviment d’Esquerres de Catalunya (www.mesesquerres.cat) i conjuntament constitueixen la candidatura Reus en Moviment – SomMESCat.