info@reusenmoviment.cat

Reus en Moviment proposa mesures per dinamitzar l’economia des d’una òptica social i progressista

Reus en Moviment ha exposat avui diferents mesures en l’àmbit econòmic i comercial orientades a combatre la difícil situació marcada per la inflació desbocada, els beneficis intocables i creixents de les grans empreses i amb una bona part de la població amb problemes per arribar a final de mes.

D’esquerra a dreta: Oriol Martínez, Ignasi Basora i Pau Salvadó, aquest dissabte a la plaça de la Llibertat

Pau Salvadó, autònom del sector de la importació i l’exportació i del comerç al detall; Ignasi Basora, diplomat en Turisme i llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i Oriol Martínez Alòs-Moner, economista, consultor a ACCIÓ i especialitzat en mercats internacionals i licitacions públiques, han explicat avui les principals propostes que podrien aplicar-se des del Govern municipal, i que passen per una economia més atenta a reduir les desigualtats i a fomentar la cooperació i la solidaritat a partir de l’impuls de l’Ajuntament i els organismes que en depenen. La presentació d’aquestes propostes s’ha fet en el marc del cicle Reflexions en Moviment, que Reus en Moviment ha posat en marxa aquest dissabte al punt informatiu del tendal instal·lat durant el matí a la plaça de la Llibertat.

En aquest sentit, es proposen accions en àmbits com l’Educació en economia al conjunt de la població; el canvi de model econòmic en una direcció més progressista; el foment de la participació ciutadana; les mesures de promoció econòmica; la millora de funcions i la simbiosi entre Redessa i l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell i, finalment, polítiques turístiques sostenibles i de qualitat. En aquest sentit, Ignasi Basora ha destacat la proposta de crear un alberg de joventut i promocionar una xarxa local de Bed & Breakfast.

Propostes

Entre les propostes relacionades amb l’economia i el comerç de Reus en Moviment hi ha les següents:

 • Educació econòmica: des de Reus en Moviment es constata que un aspecte en què les grans empreses capitalistes basen els seus enormes beneficis és en el desconeixement general sobre temes econòmics bàsics.
  • En aquest sentit, Reus en Moviment defensa empoderar la ciutadania, fent-la capaç de prendre les seves pròpies decisions econòmiques amb coneixement de causa, ben informades i valorant les conseqüències i els avantatges de les seves decisions. Els ciutadans han de poder saber valorar la qualitat, a més del preu, han de visualitzar com no malbaratar recursos propis, i han de poder conèixer terminologia econòmica d’utilitat en el seu dia a dia.
  • A més, es proposa la creació d’un servei d’assessorament econòmic des de l’Ajuntament que ajudi la ciutadania a resoldre dubtes sobre assumptes propers i del dia a dia, en aspectes diversos, com: impostos, taxes, crèdits, hipoteques, etc.
 • Model econòmic:
  • Fomentar la creació d’empreses i entitats dins els principis de l’economia social i solidària, buscant un model econòmic més just, participatiu i sostenible.
  • Promocionar que les persones que treballen en empreses amb risc de tancament, s’empoderin i n’agafin les regnes convertint-les en cooperatives que puguin seguir funcionant dins d’un model econòmic més equitatiu i just, assessorant-les i acompanyant-les en el recorregut des de la idea fins estar en ple funcionament.
  • Fomentar la col·laboració entre les empreses i entitats locals, per tal que vagin més enllà de la competitivitat, abraçant la cooperació per guanyar força conjuntament.
 • Participació:
  • Continuar amb els Pressupostos participatius, potenciant i donant prioritat a les propostes destinades a implementar mancances reals de ciutat.
  • Augmentar la participació ciutadana.
 • Promoció econòmica:
  • Comunicar-se amb el comerç local, anticipar-se al tancament de botigues i comerços. Reduir o eliminar l’IBI d’aquells que tinguin una consideració de “comerç emblemàtic”.
  • Assessorament en temes que puguin ajudar a mantenir viu el teixit comercial com valorar les opcions de continuïtat en casos de jubilació, promovent el traspàs dels comerços.
  • Potenciar i integrar en les iniciatives comercials locals els nous establiments que estan naixent als barris de la ciutat.
  • Intervenció en els preus de lloguer dels locals, bonificant l’IBI per comerços en marxa o penalitzant-lo per locals buits, etc…
  • Crear exempcions d’ICIO per la reforma i transformació de locals en habitatges, en els termes que es puguin determinar des de la regidoria d’habitatge i per als locals on es pugui aplicar una mesura com aquesta.
  • Seguint el fil anterior, però a nivell general, la polltica impositiva i d’ordenances podria no ser tan rígida i tenir l’opció d’aplicar bonificacions i penalitzacions en casos que es pugui fer, per tal que la ciutadania se senti motivada.
  • I per acabar amb el tema impositiu i d’ordenances, augmentar-ne la difusió. Sempre ha estat un tema que sembla amagat per evitar enrenou. Cal fer arribar de forma clara i a tota la ciutadania quins impostos i quines ordenances hi ha.
 • IMFE i Redessa:
  • Estudiar les funcions de cada entitat i fer-les complementàries, evitant algunes duplicitats detectades.
  • Que l’IMFE sigui l’entitat dedicada a formar la ciutadania que ho necessiti per al seu accés al món laboral o com a reciclatge de coneixements (reskilling) o, fins i tot, com a readaptació a nous coneixements o àmbits (upskilling) que afavoreixi l’empleabilitat. Seria bo que desenvolupés la seva tasca de forma descentralitzada per arribar al màxim de ciutadania, utilitzant equipaments municipals.
  • Que REDESSA s’encarregui de l’atenció, assessorament i potenciació de l’empresa local, ja sigui dins el mercat interior com l’exterior, associant-se amb la Cambra de Comerç i altres projectes del país per aconseguir-ho.
  • També es podria plantejar que REDESSA fomenti la R+D+I, de manera que Reus sigui un lloc atractiu on fer recerca i investigació.
 • Turisme:
  • Fer de Reus una destinació respectuosa i sostenible. Seguir amb les iniciatives actuals que han estat donant resultats fins ara.
  • Crear un alberg de joventut, de manera que pugui servir d’atracció i també, creant sinèrgies amb entitats i centres educatius, promoure intercanvis amb alumnes i joves d’arreu.
  • Promocionar una xarxa local de Bed&Breakfast: Reus compta amb nombroses vivendes “amb encant”; algunes de les quals amb potencial per ser activades com a establiment turístic emblemàtic, sota la modalitat de llit + esmorzar. Tenir una xarxa activa d’aquests establiments ajudarà a vendre la ciutat, a més de permetre la seva restauració, manteniment, i crear noves activitats econòmiques.

En les pròximes setmanes Reus en Moviment organitzarà noves Reflexions en Moviment que tractaran qüestions d’àmbit ciutadà i municipal, amb l’objectiu d’oferir propostes de govern i al mateix temps escoltar possibles inquietuds i suggeriments de la ciutadania.

Imatge de la sessió de Reflexions en Moviment sobre economia

Reus en Moviment neix com un espai de reflexió i opinió política per aportar idees i contribuir a la millora de la ciutat de Reus. Des d’un enfocament progressista, es convida la ciutadania a generar propostes per reforçar la cohesió social, la cultura i el lideratge de la ciutat, amb el debat i l’autocrítica com a eines de pensament. A Reus en Moviment caminem cap a una nova consciència, més humana, orientada envers el bé comú.

Reus en Moviment té el suport de la formació Moviment d’Esquerres de Catalunya (www.mesesquerres.cat).