info@reusenmoviment.cat

Reus en Moviment proposa millorar els recursos de l’OME i reclamar més capacitat de decisió de l’Ajuntament en educació

La plataforma Reus en Moviment ha proposat aquest dimarts la millora del funcionament i el servei que ofereix l’Oficina Municipal d’Escolarització, amb l’objectiu d’adequar-la a les necessitats de la ciutadania d’un municipi de més de 100.000 habitants. Al mateix temps, i davant les notícies sobre el possible tancament de dues línies d’infantil i primària el curs que ve a les escoles La Vitxeta i Sant Bernat Calvó, ReM reclama més capacitat de decisió de l’Ajuntament de Reus en matèria educativa, perquè el mapa escolar respongui de manera més equitativa i justa a les necessitats i la realitat de la ciutat i no sigui fruit de decisions unilaterals de la Generalitat.

Tal i com ha recordat el portaveu de Reus en Moviment, David Vidal, en aquests moments l’OME atén les famílies només amb cita prèvia, un nombre limitat d’hores al matí i disposa de poques persones treballadores dedicades a atendre aquest servei. En aquest sentit, David Vidal ha reclamat més compromís del Govern de la Generalitat per ampliar la subvenció de 30.000 euros que atorga a l’Ajuntament de Reus: “Tenint en compte que es tracta d’una competència delegada per la Generalitat que recau en els serveis municipals, aquesta quantitat és clarament insuficient per poder donar dignament l’atenció que es mereixen el conjunt de les famílies de Reus”.

Ampliar els recursos de l’OME fins a una quantitat mínima aproximada de 120.000 euros permetria oferir una atenció de més hores, plantejar-se atendre les famílies tant al matí com a la tarda i disposar de més persones gestionant aquest servei tant essencial per a les famílies. Entre més serveis que caldria millorar a l’OME hi hauria posar a disposició de les escoles un servei de traducció de llengües, que facilitaria la comunicació i l’acollida de moltes famílies nouvingudes a la ciutat .

Des de l’OME s’ofereix tant orientació a les famílies pel que fa a la preinscripció com la matriculació escolar com també es gestionen aquests processos. A més, des de Reus en Moviment es considera que l’OME i la Regidoria d’Educació haurien d’implicar-se en la coordinació de les polítiques conjuntes entre Generalitat i Ajuntament relacionades amb l’educació a la ciutat de Reus, que afecten aspectes com l’escolarització i la zonificació escolars. En aquest sentit, es tractaria segons David Vidal de “recuperar plenament la corresponsabilitat educativa entre Ajuntament i Generalitat a través de les taules mixtes de planificació, on caldria incrementar la implicació i capacitat de decisió del conjunt d’agents que conformen la comunitat educativa de la ciutat (docents, representants de centres escolars, famílies, persones treballadores de l’educació…)”

Decidir la distribució de línies

La veu de l’Ajuntament de Reus s’ha trobat a faltar, segons Vidal, en la decisió unilateral de la Generalitat de tancar el curs vinent dues línies a primària, en concret a les escoles Sant Bernat Calvó i La Vitxeta. En les darreres setmanes no s’ha debatut ni decidit aquest tancament de manera conjunta entre Ajuntament i Generalitat, sinó que el Departament d’Educació ha imposat la decisió sense marge per parlar-ne. 

Reus en Moviment considera una decisió tan greu requereix un estudi aprofundit i diàleg entre l’administració més propera a la ciutadania i el Govern del país. El tancament de línies caldria estudiar-lo des d’una òptica de ciutat, de manera que es valori tot el conjunt de centres escolars, incloent-hi també els concertats. “Si realment la natalitat ha baixat i és inevitable replantejar el nombre de línies, per quin motiu sempre s’ha de fer afectant l’escola pública?”, s’ha preguntat David Vidal. 

Recuperar la corresponsabilitat educativa

A partir de l’any 2004, l’Ajuntament de Reus va ser dels primers de Catalunya a assumir la competència delegada per part de la Generalitat d’organitzar i gestionar una Oficina Municipal d’Escolarització, a través de la qual es fa possible cada curs la distribució de l’alumnat a tots els centres educatius públics i concertats, la gestió de les zones educatives i també una tasca no menys important, l’atenció personalitzada a les famílies. 

Cal tenir en compte que des de 2007 fins a 2022 l’Ajuntament de Reus no ha rebut subvenció de la Generalitat per a la gestió de l’OME, una situació difícilment acceptable que a partir de 2022 sembla que ha començat a resoldre’s a partir de la publicació de la convocatòria de subvenció per part del Govern de la Generalitat. La convocatòria, que destina diners als municipis segons el seu nombre d’habitants, preveu dedicar a l’OME de Reus (més de 100.000 habitants) una quantitat de 30.000 euros aproximadament. Es tracta d’una quantitat clarament insuficient per gestionar una OME que actualment es gestiona amb pocs treballadors i només poden atendre el públic amb cita prèvia. Per tant, cal que l’Ajuntament treballi per ampliar els recursos que dedica la Generalitat a l’OME i poder-hi oferir una atenció digna d’una ciutat de més de 100.000 habitants, amb més de 20 escoles de primària i una quinzena d’instituts.

Taula mixta operativa i amb codecisió

La taula mixta de planificació educativa realment operativa és, doncs, una necessitat. La taula, segons sembla, existeix i es reuneix en poques ocasions durant l’any. Per a ReM cal que funcioni de manera freqüent i amb treball d’equip conjunt entre Generalitat i Ajuntament, ja que a hores d’ara la veu de l’Ajuntament no hi compta per prendre decisions i la Generalitat només l’utilitza per anunciar-hi les seves decisions, que l’Ajuntament en alguns casos ha d’executar sense haver-les compartit. Això sí, l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, és el qui rep les reclamacions i sol·licituds de les famílies.

Reus en Moviment configura vuit grups de treball 

Després de la presentació pública el passat 5 d’octubre, Reus en Moviment ha recollit l’adhesió d’una quarantena de persones i ha organitzat vuit grups de treball (cadascun amb diverses àrees temàtiques) en els següents àmbits: 

  • L’Educació en Moviment (Esports i Educació)
  • Reus, drets socials i individuals (Justícia social; Seguretat; Foment de la convivència i Feminisme i drets LGTBI)
  • Xarxes de suport i promoció personals (Salut; Diversitat Funcional/Accessibilitat; Salut mental; Gent gran; Primera infància i Joventut)
  • L’economia en moviment (Model econòmic; Comerç; Turisme i Treball)
  • Ciutat habitable (Urbanisme; Habitatge i Mobilitat)
  • Reus, capital cultural (Cultura; Cultura popular i festes i Llengua)
  • Democràcia i república (Participació i transparència; Democràcia i república; Solidaritat i cooperació i Reus, capital del Camp)
  • Mirada ecològica (Emergència climàtica; Residus i Espais verds i salut ambiental)

Es tracta de grups de treball flexibles, amb la voluntat de coordinar-se i treballar transversalment i en xarxa, amb l’objectiu de pensar i elaborar propostes orientades a la millora de la ciutat des d’una gestió municipal més humana i progressista. 

Reus en Moviment neix com un espai de reflexió i opinió política per aportar idees i contribuir a la millora de la ciutat de Reus. Des d’un enfocament progressista, es convida la ciutadania a generar propostes per reforçar la cohesió social, la cultura i el lideratge de la ciutat, amb el debat i l’autocrítica com a eines de pensament. A Reus en Moviment caminem cap a una nova consciència, més humana, orientada envers el bé comú.

Reus en Moviment té el suport de la formació Moviment d’Esquerres.